PRACOWNICY/ FACULTY

Kierownik Katedry Filologii Angielskiej

Head of the Department of English Philology

dr Katarzyna Małecka 

              

Pracownicy/współpracownicy Katedry Filologii Angielskiej

Full time teaching staff/ Associate teaching staff

dr Adam Bednarek

mgr Joanna Duda

mgr Kamila Generowicz

mgr Justyna Jaworska

dr hab. Przemysław Krakowian

dr hab. Agnieszka Łowczanin

dr Halina Majer

dr Przemysław Ostalski

dr Wiktor Pskit

mgr Danuta Rokicka-Walczak

dr hab. Katarzyna Szmigiero

dr Dorota Wiśniewska