dr hab. Katarzyna Szmigiero - publikacje naukowe

PUBLICATIONS

Szmigiero, K. “An Unsound Mind in an Unsound Body: Bodily Manifestations of Mental Distress in Woman’s Madness Narratives” W: Daniela Fargione i Johnathan Sunley (red,) Merely a Madness? Defining, Treating and Celebrating the Unreasonable. Oxford: Inter-Disciplinay Press, 2012.

Szmigiero, K. “To Be That Self which One Truly Is.” Search for Identity in Women's Madness Narratives.  Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2013.

Szmigiero, K. „Szaleństwo, kazirodztwo i feminizm. Historia Liliany Kate Grenville i Jerzego Domradzkiego” W: Alicja Helmam i Martyna Olszowska (red.) Od Banjo Pattersona do Meliny Marchetty. Adaptacje literatury australijskiej. Gdańsk: Fundacja Terytoria książki, 2017.

Szmigiero, K. „Narracje o szaleństwie a płeć. Różnice między męskim i kobiecym sposobem konstruowania autopatografii w literaturze anglojęzycznej” W: Magda Karkowska (red.) Biografie nieoczywiste. Przełom. Kryzys, transgresja w perspektywie interdyscyplinarnej. Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018.