dr hab. Przemysław Krakowian - publikacje naukowe

PUBLICATIONS

Krakowian, P. (2005) Testy statystyczne w językoznawstwie korpusowym.  Lewandowska-Tomaszczyk, B. (red.) Podstawy Językoznawstwa Korpusowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Krakowian, P. (2010) Assessment, Evaluation and Testing. In Lewandowska-Tomaszczyk (ed.) (2010) New Ways to Language. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Krakowian, P. (2011) Transcultural Interference, Communities of Practice and Collaborative Assessment of Oral Performance.  Pawlak, M., Waniek-Klimczak, E., and Majer, J. (red.) (2011) Speaking and Instructed Foreign Language Acquisition. Multilingual Matters

Krakowian, P. (2010) Modern Test Theory Explained. Scholar

Krakowian, P. (2011) Investigating Rater Behaviour in Tests of Oral Expression. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

oprogramowanie komputerowe:

RaterGrinder Pro – Program do analizy MFRA (Wieloaspektowa Analiza Rasch’a) zachowania egzaminatorów w testach ekspresji ustnej. (Windows 95, XP, Vista, Seven, Linux GTK 2.0+, Mac OS X Intel, Power PC, Universal) 2011

I.A EPSS – Elektroniczny System Wspierania Oceniania Instytutu Anglistyki (2010)

– działający pod adresem http://ia.uni.lodz.pl/EPSS

– do pobrania pod adresem http://www.filolog.uni.lodz.pl/krakowian/epss.zip

I.A. Placement Test – Adaptacyjny test plasujący w wersji online Instytutu Anglistyki UŁ