mgr Justyna Jaworska - publikacje naukowe

PUBLICATIONS

“‘From Despair To Where?’ The Use and Significance of Mental Disorders Imagery in the Selected Lyrics of the Manic Street Preachers.” [W:] Kulturowe przedstawienia psychiatrii i chorób psychicznych, ed. K. Szmigiero, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski, 2009.

„Dostrzec Walię w całości – spojrzenie na anglojęzyczną poezję walijską przetłumaczoną na polski na przełomie mileniów”. Literatura na Świecie 7-8/2009.

“‘Hybridity appears to be of essence’. The notion of Welsh identity in the selected works of Gwyneth Lewis and Owen Sheers.” [W:] Studies in English Philology, ed. A. Wicher, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 2009.

“In the Web of Words: a Reading of and around Oliver Reynolds's ‘Victoriana’.” [W:] Studia Neofilologiczne VII. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, ed. P. Sznurkowski, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 2011.

“Death of a Language, Death of Identity? Images of Dying in Selected Poems of R.S. Thomas and Gwyneth Lewis” [W:] (Non)omnis moriar. Cultural and Literary Discourses of Death and Immortality ed. I. Wawrzyczek, A. Kędzierska, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 2012.